Turkcell, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmak için yatırım fonu kurdu


Turkcell, farklı sektörlerdeki büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmak ve söz konusu girişimlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlamak için Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurdu.

Borsa İstanbul Başkanlığına ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği özel durum açıklaması ile iş modeline uygun ve stratejik odak alanları ile sinerji yaratılabilecek girişimlere yatırım yapmak için Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuracağını belirten Turkcell, söz konusu yatırım fonunun Re-Pie Portföy iş birliği ile hayata geçirileceğini açıkladı.

Turkcell’ın Borsa İstanbul Başkanlığına ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği özel durum açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Şirketimizin iş modeline uygun ve grubumuzun stratejik odak alanları ile sinerji yaratılabilecek girişimlere yatırım yapmak üzere Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulması için Şirketimizle Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. (Re-Pie) arasında anlaşma sağlanmıştır. “Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” için kurucu Re-Pie tarafından 7 Mart 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

Bu fon ile farklı sektörlerdeki büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapılarak, söz konusu şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu girişimlerle yaratılacak sinerji sayesinde Şirketimize stratejik ve finansal fayda sağlanması ve uzun vadeli değer yaratılması hedeflenmektedir.

Fonun Yatırım Komitesi, 3 üyesi Turkcell temsilcilerinden olmak üzere toplam 6 üyeden oluşacaktır ve komite kararlarında Turkcell temsilcilerinin tümünün olumlu oyu belirleyici olacaktır. Komite üyeliğine Şirketimiz temsilcileri olarak Serkan Öztürk, Mehmet Akif Konar ve Ali Serdar Yağcı seçilmiştir.

Fonun kuruluşuna dair görüşmelerin başlanmasına ilişkin bilgi, fon kuruluşunun henüz kesinlik kazanmadığı aşamada yatırımcıların yanıltılmasını önlemek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.”