A101 Yönetim Kurulu Başkanı’nın dijital banka kurmasına izin verildi


Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre A101 Yönetim Kurulu Başkanı ve ortaklarının dijital banka kurmasına izin verildi.

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylanan karar ile A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın, A101 CFO’su Can Ersöz, Ali Taha Aydın, Erhan Bostan ve Tolga Akar’ın dijital banka kurmasına izin verildi. T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. ismiyle kurulacak dijital bankanın kuruluş sermayesi 1,5 milyar TL olarak açıklandı.

Karar tarihi 4 Ağustos 2022 olan ve 10282 karar sayısı ile Resmi Gazete’de yayınlanan Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) Kurul Kararı’nın tam metni şu şekilde:

“Kurul Başkanlığının 03.08.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 02.08.2022 tarih ve E-43890421-101.01.01-57318 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine ilişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmeliğin (Dijital Banka Yönetmeliği) 11 inci maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik anılan maddelerde yer verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Dijital Banka Yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izni başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Ahmet Yaşar AYDIN, Ali Taha AYDIN, Can ERSÖZ, Erhan BOSTAN ve Tolga AKAR tarafından Türkiye’de 1.500.000.000 TL kuruluş sermayeli “T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.” unvanlı bir (dijital) katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.”