PTT, veri ihlali bildiriminde bulundu


Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yayınladığı kamuoyu duyurusu ve veri ihlali bildirimi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı’nın siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29.08.2022 ile 30.08.2022 tarihleri arasında arasında gerçekleşen ve 30.08.2022 tarihinde tespit edilen siber saldırı sonucunda PTT çalışanlarının anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi kişisel verilerinin bulunduğu 3.2 GB büyüklüğündeki veri tabanı ele geçirildi. Ele geçirilen tahmini kayıt sayısının 38 bin olduğu belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan kamuoyu duyurusu ve veri ihlali bildiriminin tam metni şu şekilde:

“Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Zararlı yazılımlar vasıtasıyla üyelerin bilgilerinin bulunduğu sisteme yetkisiz erişim sağlandığı,
  • Yetkisiz kişiler tarafından, anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi PTT çalışanlarının kişisel verilerinin, 3.2 gb veri tabanı yedeğinin ve sitenin tüm dosyalarının ele geçirildiğinin iddia edildiği,
  • İhlalin 29.08.2022 ile 30.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 30.08.2022 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik ve üyelik işlemlerine ait bilgiler olduğu,
  • İhlalden yaklaşık 38.000 kaydın etkilendiği,
  • İhlal ile ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01.09.2022 tarih ve 2022/891 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”