Medya veri tabanı Muck Rack, 180 milyon dolar yatırım aldı


Şirketlerin, halkla ilişkiler ekiplerinin ve gazetecilerin birlikte daha iyi çalışmasına yardımcı olan medya veri tabanı Muck Rack, A serisi yatırım turunda Susquehanna Growth Equity’den 180 milyon dolar yatırım aldı.

2009 yılında Greg Galant ve Lee Semel tarafından kurulan New York merkezli Muck Rack, kullanıcıların gazetecileri bulmasını ve onlarla iletişim kurmasını sağlıyor. Muck Rack ayrıca, haberleri anlık bildirim olarak takip etme, RP çalışmalarını raporlaştırma ve medya listeleri oluşturma hizmeti de sunuyor.

Muck Rack kurucu ortağı ve CEO’su Greg Galant tarafından aktarılan bilgilere göre, 2021’de yıllık yüzde 75 gelir artışı ve 2018-2021 arasındaki üç yıllık dönemde yüzde 300’den fazla gelir artışı ile son yıllarda hızlı ve karlı bir büyüme başarısı gösteren Muck Rack, alınan yatırımı büyüme hızını devam ettirmek ve ürünlerini geliştirmek için kullanacak.

Greg Galant, Muck Rack hakkında şunları söylüyor: “Kurucu ortağım Lee Semel ve ben, gazetecilerin birbirleriyle bağlantı kurmalarına ve çalışmalarını paylaşmalarına yardımcı olmak için Muck Rack’i kurduk. Hızlı bir şekilde büyüdü. 10.000’den fazla gazeteci, daha ilk yıl Muck Rack’e eklenmek istedi. Halkla ilişkiler profesyonellerinin bağlantı kuracak gazeteciler bulmak için siteyi sevdiklerini keşfettikten sonra, 2011 yılında iletişim ekipleri ve halkla ilişkiler ajansları için bir SaaS platformu başlattık. O zamandan beri Muck Rack, binlerce kişiye olanak tanıyan bir Halkla İlişkiler Yönetimi (PRM) platformuna dönüştü.”