BDDK, Türkiye’nin ilk dijital mevduat bankası FUPS Bank’ın kuruluşuna izin verdi


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 10 Eylül 2020 tarihinde verdiği kararla, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerine İlişkin Kanun kapsamında, elektronik para alanında faaliyet göstermek üzere lisans alan FUPS, Türkiye’nin ilk dijital mevduat bankasını kuruyor.

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylanan ve Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Fatih Tosmur, Hüseyin Cem Başçı, Elif Tosmur ve Eysa Tosmur’un dijital mevduat bankası kurmasına izin verildi. FUPS Bank A.Ş. ismiyle kurulacak Türkiye’nin ilk dijital mevduat bankasının kuruluş sermayesi 1,5 milyar TL olarak belirlendi.

Karar tarihi 28 Eylül 2022 olan ve 10347 karar sayısı ile Resmi Gazete’de yayınlanan Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) Kurul Kararı’nın tam metni şu şekilde:

“Kurul Başkanlığının 27.09.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 27.09.2022 tarih ve E-20008792-101.01.01-62662 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların izne Tabi işlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine ilişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmeliğin (Dijital Banka Yönetmeliği) 11 inci maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik anılan maddelerde yer verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Dijital Banka Yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izni başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Fatih TOSMUR, Hüseyin Cem BAŞÇI, Elif TOSMUR ve Eysa TOSMUR tarafından Türkiye’de 1.500.000.000 TL kuruluş sermayen “FUPS Bank A.Ş.” unvanlı bir (dijital) mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.”