Yapay Zeka Yasası: Avrupa Parlamentosu dönüm noktası niteliğindeki yasayı kabul etti


Avrupa Parlamentosu, Avrupa’da yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımını düzenleyen tarihi bir yasayı kabul etti. “Yapay Zeka Yasası” olarak bilinen bu yasa, temel haklara uyumu ve güvenliği sağlarken yenilikçiliği de teşvik etmeyi amaçlıyor.

Aralık 2023’te üye ülkelerle yapılan müzakerelerde mutabakata varılan düzenleme, Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından 523 lehte, 46 aleyhte ve 49 çekimser oyla kabul edildi.

Yapay Zeka Yasası Neleri Kapsıyor?

Yasa, yapay zeka sistemlerini risklerine göre dört kategoriye ayırıyor:

  • Yasaklı Uygulamalar: Hassas özelliklere dayalı biyometrik sınıflandırma, yüz tanıma veritabanları oluşturmak için internetten veya CCTV görüntülerinden hedefsiz olarak yüz toplama, işyerinde ve okullarda duygu tanıma, sosyal puanlama, tahmine dayalı polislik ve insan davranışını manipüle eden yapay zeka gibi uygulamalar yasaklanacak.
  • Yüksek Riskli Sistemler: Sağlık, güvenlik, temel haklar, çevre, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda önemli potansiyel zararlara yol açabilecek yapay zeka sistemleri yüksek riskli olarak kabul edilecek. Bu tür sistemler için risk değerlendirmesi ve azaltma, kullanım kayıtlarının tutulması, şeffaflık ve insan gözetimi gibi yükümlülükler getirilecek.
  • Genel Amaçlı Yapay Zeka: Telif hakkı yasasına uyumluluk ve eğitim için kullanılan içeriğin özetlerinin yayınlanması gibi şeffaflık gereklilikleri öngörülüyor.
  • Düşük Riskli Yapay Zeka: Özel bir düzenlemeye tabi tutulmayacak.

Yasanın Avantajları

Yapay Zeka Yasası’nın birçok avantajı olması bekleniyor:

  • Temel hakları ve demokrasiyi korur: Yasa, ayrımcılık ve önyargı gibi riskleri önleyerek temel hakları ve demokrasiyi korumaya yardımcı olacak.
  • Güvenliği ve şeffaflığı artırır: Yasa, yapay zeka sistemlerinin daha güvenli ve şeffaf olmasını sağlayacak.
  • Yenilikçiliği teşvik eder: Yasa, Avrupa’da yapay zeka araştırmalarının ve inovasyonunun gelişmesini teşvik edecek.
  • Avrupa’yı yapay zekada lider konuma getirir: Yasa, Avrupa’yı yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi ve kullanımı konusunda küresel bir lider haline getirmeyi amaçlıyor.

Yasanın Yürürlüğe Girmesi

Yasa, Avrupa Birliği Konseyi tarafından da onaylandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanacak ve yirmi gün sonra yürürlüğe girecek. Yasanın bazı hükümleri, yürürlüğe girmesinden 24 ay sonra geçerli olacak.

Avrupa Parlamentosu’nun Yapay Zeka Yasası’nı kabul etmesi, bu alanda önemli bir dönüm noktasıdır. Yasa, Avrupa’da yapay zekanın sorumlu ve etik bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayarak hem insan haklarını hem de yenilikçiliği korumaya yardımcı olacak.